Първата машина за челно заваряване с диаметър 1200мм. в България е вече факт!

CanusaTubeTM – PLA

Цилиндричен маншон за противокорозионна защита на тръбопроводи

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

CanusaTubeTM е термосвиваем цилиндричен маншон, предназначен за противокорозионна защита на подземни и надземни стоманени тръбопроводи. CanusaTubeTM е изработен от основа от омрежен полиолефин покрит със защитен слой термоактивно лепило, който ефективно прилепва към стоманените повърхности и основните тръбни изолации, включително полиетилен и битумни смоли /епоксиди/.

Свойства и предимства

Бърз и надежден монтаж

Тъй като CanusaTubeTM има уникална фабрична цилиндрична конфигурация, бързият и надежден полеви монтаж е лесно постижим. CanusaTubeTM се предлага със специално изготвено лепило, за да се пригоди към необходимата работна температура и условията на почвения натиск. Маншонът CanusaTubeTM се предлага в жълт цвят и включва термичен индикатор за визуално потвърждение на правилния монтаж.

Дълготрайна противокорозионна защита

CanusaTubeTM осигурява отлична устойчивост на катодно нарушаване на изолацията, което дава дълготрайна противокорозионна защита. Висококачествената омрежена основа в комбинация със специално изработеното лепило е проектирана да има отлична устойчивост на температурните цикли и химичната агресивност на околната среда.
Келмапласт България

спестява време и пари

Благодарение на уникалната конструкция на CanusaTubeTM е необходимо по-малко време за транспортиране, позициониране и монтаж. Нагряването позволява бърз и лесен монтаж на маншона. Не са необходими допълнителни скъпи грудове. Това минимизира разходите за труд и време за монтаж, като осигурява висока продуктивност.CanusaTubeTM се предлага и във вариант на силно свиваем маншон за защита на релефни съединения. За допълнителна иформация се запознайте с информацията за силно свиваемите маншони.

MIS – 65 / MIS – 100

Увиващ се маншон за системи от подводни нагрети напълнители

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Противокорозионна защита на челнозаварени съединения под системи от нагрети напълнители в подводна среда

Термосвиваемите маншони MIS–65 и MIS–100 осигуряват превъзходна противокорозионна защита и ефективна дълготрайна адхезия на подводни тръбопроводи, работещи при температури до 100ОС. Маншоните MIS–65 и MIS–100 са специално проектирани за използване в комбинация с горещ корабен битум, полиуретанова пяна или друг напълнител. MIS–65 и MIS–100 са устойчиви на тежките условия при операциите на нанасянето на горещите битумни покрития и подържат техните антикорозионни свойства. Маншоните са напълно съвместими с широк обхват от тръбни изолации, включително полипропилен, битумни смоли /епоксиди/, полиетилен.

Свойства и предимства

Еластичност и бърз монтаж

Термосвиваемите маншони MIS–65 и MIS–100 имат патентована еднокомпонентна конструкция, включваща предварително прикрепен затвор. Това допринася за бързата и последователна процедура по монтажа на място. Монтажът на място е бърз, ефикасен, съвместим с изискванията на оперативния цикъл на тръбопроводната баржа и не изисква полагането на няколко слоя. Основата от омрежен  полиетилен висока плътност (HDPE) е проектирана за бързо равномерно свиване, когато се инсталира с оборудване от пропан-бутанова горелка. Маншоните MIS–65 и MIS–100 са подходящи за увиване и монтаж при ниски температури на околната среда, благодарение на техните качества на нискотемпературна еластичност.

Келмапласт България

Уникална технология на адхезия

Уникалната (отворена) технология на адхезия на Canusa позволява по-ниски температури на подгряване при монтаж, превъзходна адхезия към широк спектър от основни тръбни изолации и гладка работа при тежки морски условия. Лепилото е разработено така, че да осигурява дълготрайна адхезия и изключителна устойчивост на катодно нарушаване на изолацията.

Съвместимост с напълнители от гореща мастика и пяна

Термосвиваемите маншони MIS–65 и MIS–100 могат да бъдат използвани с гореща мастика, полиуретанова пяна или друга система от напълнители, за да се осигури дълготрайна противокорозионна защита. MIS–65 и MIS–100 са устойчиви на системите от горещи напълнители и отговарят на изискванията на теста за еластичност за високотемпературни ефекти.

Максимална икономичност

С използването на MIS–65 и MIS–100 в процесите на тръбопроводната баржа в комбинация с напълнителните системи се спестява ценно време в няколко области; по-ниската температура на подгряване означава по-малко време за монтаж, еднократното увиване изключва изискванията за многократно увиване на маншона и наличието на прикрепен затвор означава по-малко време за позиционирането и монтажа на материалите за защита на съединението. Цялата система минимизира времето за инсталация и спестява разходи за труд, като се гарантира висока продуктивност.

GTS-65 / GTS-80

Продукти за термосвиваеми маншони за защита на челнозаварени съединения на тръбопроводи с висока работна температура

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Системите GTS-65 и GTS-80 осигуряват максимална противокорозионна защита и идеално прилепване към наземните тръбопроводи при температури до 65оС и 80оС респективно.  GTS-65 и GTS-80 са проектирани по уникална прилепваща технология, която остава “отворена” по-дълго, отколкото традиционните лепила. Специалните повърхностни реактиви позволяват прилепване към по-ниско енергийни изолации (като полипропилен например). В резултат на това е необходимо по-слабо подгряване и се постига отлично прилепване към полипропилен, битумни смоли /епоксиди/, полиетилен.

Свойства и предимства

Отличен епоксидно-вулканизиращ метод

Доказаният метод на Canusa на вулканизиране на епоксидния грунд позволява на монтажника да “пре-инспектира” съединението преди да монтира маншона. Епоксидът няма да се размести по време на наместването и свиването на маншона. Това осигурява увереността, че тръбата е напълно защитена. Епоксидният грунд на Canusa може да бъде нанесен с дебелина до 0,15 милиметра за максимална противокорозионна защита.

Келмапласт България

Уникална технология на адхезия

Уникалната технология на адхезия на Canusa позволява по-малко подгряване при инсталиране и максимално прилепване към полиетилен, полипропилен и битумни смоли /епоксиди/. Лепилото е изработено така, че да прилепва директно към основната изолация; епоксидът се нанася само върху стоманената повърхност. Резултатът е изключителна прилепналост към повърхностния слой, лесно нанасяне и значителни икономии.

Монтаж според нуждите

GTS-65 и GTS-80 могат да се нанасят в два или три слоя, при същото по-слабо подгряване. За допълнително удобсто се предлагат и CanusaWrapTM ролони. Консултирайте се с представителя на Canusa, за да прегледа Вашите специфични изисквания на проекта.

Дълготрайна противокорозионна защита

Маншоните GTS-65 и GTS-80 осигуряват изключителна противокорозионна защита. Тази комбинация осигурява защитно покритие със структурен интегритет с безшевна тръба, осигурявайки висока устойчивост на катодно нарушаване на изолацията и изключителна резистентност на абразивни и химически агресивни среди. Резултатът е ефективна и дълготрайна противокорозионна защита.

Пести време и пари

Технологията ви спестява време по три начина; по-ниската температура на подгряване означава по- малко време за загряване на повърхността; нанасянето на епоксида само върху стоманената повърхност означава по-малко време за нанасянето му; и предварително закрепения затвор осигурява по-малко време за позициониране и монтаж на маншона. Цялата система минимизира времето за монтаж и разходите за труд, като се гарантира висока продуктивност.

GTS-HT

Tермосвиваем маншон за защита на челнозаварени съединения на тръбопроводи с висока работна температура с битумно покритие.  

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Системата GTS-HT осигурява превъзходна противокорозионна защита и изключително прилепване към тръбопроводи с покритие от битумни смоли /епоксиди/, работещи при температури до 120оС (реалните стойности могат да варират в зависимост от конкретните изисквания).

Свойства и предимства

Термосвиваемите маншони GTS-HT се състоят от плътна омрежена основа, покрита с високоустойчиво на механични повреди лепило. При монтажа лепилото се разтапя и изпълва всички неравности на повърхността, осигурявайки изключително прилепване към метала и битумната изолация.

Дълготрайна противокорозионна защита

Комбинацията лепило/основа осигурява защитно покритие със структурен интегритет на безшевна тръба. Резултатът е ефективна и дълготрайна противокорозионна защита.

Бърз и надежден монтаж

Термосвиваемите маншони GTS-HT могат да бъдат монтирани с широко разпространеното оборудване, включващо пропан-бутанова горелка. При тръбопроводи над 760 мм се
препоръчва използването на инфрачервен нагревател.

Необходимо е много по-слабо подгряване в сравнение с други термоизолационни системи. В резултат се получава бърз монтаж, по-ниски разходи за труд и по-висока производителност.

Келмапласт България

Здрава и устойчива система за защита

Системата GTS-HT има изключителна издръжливост срещу износване, ударна и химическа устойчивост.

Монтаж според нуждите

Затворът на GTS-HT има високоустойчив на механични повреди вътрешен слой. Предлага се в две конфигурации: прикрепен към маншона или доставен отделно. 

GTS-HT-PP

Многослойна система за защита на челнозаварени съединения на тръбопроводи с полипропиленова изолация, работещи при температура до 120оС

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Многослойната маншонна система GTS-HT-PP осигурява превъзходна противокорозионна защита, устойчивост на почвен натиск, изключително прилепване към тръбопроводи, изолирани с полиолефин (полиетилен и полипропилен), работещи при температури до 120оС (реалните стойности могат да варират в зависимост от конкретните изисквания).

Свойства и предимства

Многослойната маншонна система GTS-HT-PP се състои от термосвиваем маншон GTS-HT, слабо подгреваем полипропиленов свързващ слой и устойчив на почвен стрес покривен епоксид/грунд. Епоксидът/грундът може да се нанася по избор директно върху стоманената повърхност за максимална устойчивост от катодно нарушаване на изолацията.

Маншонът GTS-HT се състои от плътна омрежена основа, покрита с високоустойчиво на механични повреди лепило. При монтажа лепилото се разтапя и изпълва всички неравности на повърхността осигурявайки изключително прилепване към метала и фаските на битумната изолация. Свързващият слой от полипропилен осигурява адхезия между лепилото на маншона GTS-HT и полиолефиновата изолация на тръбата. Епоксидът/грундът на Canusa осигурява максимална защита от почвен стрес и допълнителен защитен слой.
Келмапласт България

Дълготрайна противокорозионна защита

Комбинацията лепило-основа осигурява защитно покритие със структурен интегритет на безшевна тръба. Нанесен по желание, епоксидът/грундът прибавя допълнителни мерки за сигурност. Резултатът е ефективна и дълготрайна противокорозионна защита.

Бърз и надежден монтаж

Термосвиваемите маншони GTS-HT могат да бъдат монтирани с широко разпространеното оборудване, включващо пропан-бутанова горелка. Патентованите топлинни протектори на Canusa могат да се използват на всякакви диаметри тръби с цел защита на основната изолация и минимизиране на времето за подгряване. Необходимата температура на подгряване е значително по-ниска от изискванията за други системи. В резултат на това се получава по-кратко време за монтаж, по малки разходи за труд и по висока продуктивност.

Здрава и устойчива система за защита

Многослойната система GTS-HT-PP има изключителна издръжливост срещу износване, ударна и химическа устойчивост.

Монтаж според нуждите

Затворът на GTS-HT има високоустойчив на механични повреди вътрешен слой. Предлага се в две конфигурации: прикрепен към маншона или доставен отделно. Многослойната система GTS-HT-PP може да бъде използвана във вариант на два или три слоя при същото сравнително слабо подгряване.

GTS-PP

За тръбопроводи с висока работна температура и полипропиленова изолация

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Защитната система GTS-PP осигурява изключителна адхезия и максимална противокорозионна защита на тръбопроводи с полипропиленова изолация с работна температура до 120ОС. GTS-PP е проектирана с уникална основа от омрежен полипропилен и модифицирано полипропиленово лепило. Тази комбинация позволява ремонт на маншона и прилепване към основната тръбна полипропиленова изолация. В сравнение с други защитни системи, при GTS-PP е нобходимо по малко подгряване. Максималното прилепване се осъществява без повреждане на изолацията по време на монтаж.

Свойства и предимства

Висококачествени материали

Canusa е разработила високо топлоустойчив епоксиден грунд за GTS-PP и с използването на доказания от нас метод за вулканизация на грунда се гарантира, че трабата е напълно защитена преди монтажа на маншона.

Уникална технология на адхезия

Уникалната технология на Canusa дава максимално прилепване при по-слабо подгряване по време на монтаж. Лепилото прилепва директно към основната изолация на тръбопровода, докато епоксидът се нанася само върху стоманената повърхност. В резултат на това се получава максимална прилепналост към повърхността и бърз монтаж.
Келмапласт България

Дълготрайна противокорозионна защита

Поради висококачествения системен метод GTS-PP осигурява максимална противокорозионна защита. Комбинацията грунд – маншон осигурява защита със структурен интегритет на екструдирано покритие, в резултат на което се получава изключителна устойчивост на катодно нарушаване на изолацията и висока трайност на износване и химически въздействия. Резултатът е ефективна и дълготрайна противокорозионна защита.

Бърз и надежден монтаж

Три са причините, поради които се пести време за монтаж: по-ниска температура на подгряване, следователно по-малко време за достигането й; течният епоксид се нанася по-бързо върху стоманената повърхност; и заводско изготвеният маншон се позиционира и монтира по-бързо и по-лесно.

Цялостната система минимизира времето за монтаж и разходите за труд, като осигурява висока производителност.

Силно Свиваеми Маншони

Маншони за изолиране на високо профилни съединения

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Силно свиваемите маншони на Canusa високо качествени термосвиваеми продукти проектирани за противокорозионна защита на фланци, кожуси, тройници и кранове и други високо профилни съединения. Силно свиваемите маншони са изработени от мержовидна полиолефинова основа, обвита в защитно термочувствително лепило, което ефективно прилепва към стоманени повърхности и повечето тръбни изолации, включително полиетилен и епоксидно/битумно покритие.

Свойства и предимства

Бърз и надежден монтаж

Силно свиваемите продукти са налични в три различни конфигурации за монтаж според нуждите на клиента.

I). Патентованият Wrapid SleeveTM (К) включва цялостна, предварително свързана затворна лента, която е фабрично поставена и позволява бърз и надежден монтаж на място.

II). Конфигурацията CanusaWrapТМ (W) се доставя на рулони и отделни затворни ленти, което осигурява необходимата за случая дължина на маншона. Това позволява използването на по-малко инвентар и намалява разходите за труд при монтажа на място.

III). CanusaTubeTM (P) има уникална фабрична цилиндрична конфигурация и позволява бърз и надежден монтаж.

Келмапласт България

Дълготрайна противокорозионна защита

Веднъж монтирани, силно свиваемите продукти имат превъзходен структурен интегритет и дават на повърхността устойчива защита от механични и химични повреди. Високо качествената омрежена основа осигурява отлична абразивна защита и може да бъде използвана както за нормална, така и за силно агресивна среда. В комбинация с високо качествените лепила на Canusa, силно свиваемите маншони дават отлична защита от катодно нарушаване на изолацията и гарантират ефективна и дълготрайна противокорозионна защита.

Гарантирани характеристики

Силно свиваемите продукти напълно отговарят на изискванията на стандарта за газ и вода DIN 30672 и са изцяло тествани и одобрени от DVGW (Германските Газови и Водни Институции).

Aqua-Shield TM (Водна Защита)

Противокорозионни маншони за водопроводи 

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Aqua-ShieldTM е от семейството на термосвиваемите маншони, които са специално проектирани за противокорозионна защита на водопроводи. Предлагат се различни продукти, които използват основа от омрежен полиолефин, покрита със защитно, термоактивно лепило, което отлично прилепва към метални повърхности и повечето тръбни изолации.

Свойства и предимства

Дълготрайна противокорозионна защита

Веднъж монтиран, Aqua-ShieldTM осигурява надеждна защита срещу механични и химични повреди. Благодарение на високо качествената омрежена основа, продуктът е изключително абразиво-устойчив и притежава механична устойчивост, каквато се изисква за преносните и разпределителни водопроводи. Aqua-ShieldTM ефективно покрива и защитава от корозия повърхността на тръбата. Тъй като не е нобходимо грундиране, се изисква и по-малко време за монтаж.

Бърз и надежден монтаж

Продуктите от семейството на Aqua-ShieldTM се предлагат в различни конфигурации за монтаж в зависимост от нуждите.

Келмапласт България
Aqua-Shield
TM AQS е единична конфигурация с фабрично поставен затвор за бърз и надежден монтаж на място.

Aqua-Shield TM AQW се предлага на рулон с отделни затвори, което позволява моментно настройване на необходимата дължина. Тази гъвкавост при монтажа води до по-ниски разходи за инвентар и труд.

Aqua-Shield TM HS ; HS и AQS-FPK са силно свиваеми версии на тези продукти и са проектирани за изолиране на тръби с големи диаметри, фланци, кожуси, кранове и други високопрофилни връзки.

Предлагат се и Маншони за основа и се състоят само от омрежена основа и осигуряват грундова защита под маншоните Aqua-ShieldTM HS.

Гарантирани характеристики

Всички продукти Aqua-ShieldTM отговарят на изискванията на стандарт AWWA C216 и други промишлени стандарти.

Wrapid Tape TM (Изолационна лента)

Защитна лента, нанасяща се без грундиране

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Изолационната лента на Canusa Wrapid TapeTM е изработена от основа  от омрежен полиолефин, покрита със защитно, топлочувствително, антикорозионно лепило, което ефективно прилепва към стоманените повърхности и повечето тръбни изолации, включително полиетилен и битумно покритие. При загряването Изолационната лента Canusa Wrapid TapeTM се свива до пълното капсуловане на повърхността. Продуктът е опакован в удобни рулони с различна ширина, за защита и ремонт на тръбопроводна изолация, фитинги, колена и други неправилни форми.

Свойства и предимства

Лесен монтаж

Гъвкавостта на лентата позволява да се изолират стандартни тръбни форми, както и нестандартни връзки като колена и щрангове. При нагряване специалното лепило се разтича и запълва всички неравности, като формира защитна бариера срещу корозията.

Пести време и пари

Изолационната лента на Canusa Wrapid TapeTM се монтира бързо и лесно. Не се изисква предварително грундиране, както и специално техническо оборудване и разходите за труд са сведени до минимум. За разлика от традиционните студено наносими ленти, Canusa Wrapid TapeTM не изисква използването на силно летливи грундове, благодарение на което се осъществява с минимални разходи и рискове за здравето.
Келмапласт България

Дълготрайна противокорозионна защита

Изолационната лента на Canusa Wrapid TapeTM е изработена от материали, осигуряващи висока електрозащита, слаба абсорбация на вода и ниска водопроницаемост. Мрежовидната технология на изработка на основата осигурява по-висока устойчивост в сравнение с традиционните ленти, като ефективно устоява на външно въздействие и по този начин удължава живота на защитената повърхност. Canusa Wrapid TapeTM може да бъде нанесена на двоен и троен слой, когато е необходима по-добра механична защита.

CLP-50

Многослойна, слабоподгреваема маншонна система за тръбопроводи

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

CLP-50 е термосвиваема маншонна система, проектирана за противокорозионна защита на тръбопроводи с работна температура до 55оС. Състои се от увивен маншон, отделен затвор и грунд. CLP-50 се доставя и във формата на рулони, CLW затвори и грунд Canusa L Primer. Маншонът CLP-50 се състои от основа от омрежен полиолефин, покрита със защитно термоактивно лепило. Грундът Canusa L Primer се състои от еластомер на бутилова основа, смесен с полимерни смоли, разредени с органични разтворители. Веднъж монтирана, системата ефективно прилепва и защитава стаманената повърхност и повечето тръбопроводни изолации включително полиетилен и битумно покритие.

Свойства и предимства

Дълготрайна противокорозионна защита

CLP-50 е трислойна маншонна система, осигуряваща отлична защита срещу катодно нарушаване на изолацията и ефективна дълготрайна защита. Висококачествената омрежена основа на маншона в комбинация с горещо-стопяемото лепило и грундът L Primer са проектирани да издържат на нормална или силно агресивна почвена среда.

Веднъж инсталиран, CLP-50 осигурява на повърхността устойчива защита срещу механично и химично въздействие.

Гъвкавост при монтаж на място

Благодарение на това, че маншоните се предлагат на рулони, те могат да бъдат бързо и лесно монтирани на място за защита на тръби всякъкъв диаметър. Тази гъвкавост на монтажа позволява използването на по-малко инструменти и спестява разходи за труд.

Лесен монтаж на място

може да бъде инсталиран бързо и лесно при всякакви условия. Необходимо е само ръчно почистване с телена четка, минимално подгряване и се нанася грундът Canusa L Primer за подготовка на повърхността. Поради това и разходите за труд са сведени до минимум.

Гарантирани характеристики

CLP-50 отговаря на задължителните изисквания на стандарта DIN 30 672 за газопроводи и водопроводи и е напълно тестван и одобрен от DVGW.

TBK – Directional Drilling Kit

Многослойна маншонна система за насочено сондиране

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Многослойната маншонна система за насочено сондиране на Canusa е висококачествена система, проектирана да предпазва заварените съединения на два- или трислойна изолация от полипропилен, полиетилен и битумнина изолация при хоризонтални сондажи. Системата се състои от три компонента: основен термосвиваем маншон, който осигурява противокорозионната защита на заварката; втори термосвиваем маншон, който действа като защитен кожух; и висококачествено епоксидно лепило в краищата за допълнителна защита на изолацията. Предлага се и допълнителен грунд при използването на трислойна система. Системата осигурява ефективна защита срещу износване и силата на триене, възникваща по време на операцията на издърпване на тръбата. Системата е напълно съвместима с всички системи за катодна защита, устойчива е на катодно разрушаване и е проектирана за тръбопроводи, работещи в широк температурен диапазон.

Свойства и предимства

Дълготрайна противокорозионна защита

Многослойната маншонна система за насочено сондиране на Canusa осигурява максимална противокорозионна защита, благодарение на комбинацията от защитен термосвиваем маншон и епоксиден грунд. Основният термосвиваем маншон има изключителна устойчивост на катодно нарушаване на изолацията и устойчивост срещу механични и химически повреди. В резултат се получава ефективна, дълготрайна противокорозионна защита. TBK-65 е стандартната система на Canusa. Предлагат се също така и широк спектър от висококачествени лепила, проектирани специално за вашите нужди. 
Келмапласт България

Изключителна механична защита

Многослойната маншонна система за насочено сондиране на Canusa използва многослойни маншони покрити с термоактивно лепило. Присъщите свойства, свързани с лепилото на маншона, намаляват нарушаването на тръбопроводната изолация по време на монтажа и осигуряват максимална устойчивост на почвен натиск и движението на тръбата. По-малкият защитен маншон с епоксидно покритие се увива около водещия край на основния маншон. Подсиленият епоксиден защитен кожух осигурява допълнителна защита срещу протриване, за да устои на напрежението, възникващо по време на насочения сондаж.

Подходящи епоксиди

Епоксиднията грунд се предлага в комплект с всички инструменти, необходими за нанасянето му. Удобният готов за разбъркване комплект минимизира времето за монтаж и разходите за труд, като гарантира висока производителност.

Продукти за ремонт на изолация

Продукти за ремонт и противокорозионна защита на тръбопроводи

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Продуктите за ремонт на изолация на тръбопроводи на Canusa се използват за усилване на противокорозионната защита и/или запълване на празноти в певредена тръбна изолация. Цялата гама от продукти предлага гъвкавост да се правят различни ремонти на основната изолация, варирайки от малки повреди до дефекти и оголен тръбопровод.

Свойства и предимства

Продуктите за ремонт на изолация на тръбопроводи на Canusa предлагат гъвкавост при монтажа, имат отлична адхезия към стоманата и са съсвместими с повечето тръбопроводни изолации. Тези продукти остават постоянно гъвкави и осигуряват изключителна влагоустойчивост, образувайки здрав противокорозионен слой.

Лепенка за ремонт на изолацията (CRP)

Лепенката за ремонта на изолацията се състои от омрежен полиолефинов лист, покрит с термоактивно лепило. Лепенката е специфично изготвена за запечатване и защита на  повредени участъци от тръбопроводната изолация с размери до 150mm х 150mm. Лепенката може да бъде монтирана бързо, без необходимост от специални инструменти. Инсталираната лепенка защитава повърхността от влага и корозия и е устойчива на износване и изместване по време на монтажа на тръбата и по време на експлоатацията. 
Келмапласт България

Стопяем стик (MS)

Стопяемият стик е термоактивно лепило, което се доставя във формата на пръчка за по-лесна употреба. Идеален е за малки ремонти по изолацията като повърхностни наранявания, празноти и пукнатини с размери до 10mm x 10mm. Стопяемият стик може да бъде използван като напълнител под лепенката за ремонт на изолацията.

Напълнителна мастика (MF)

Напълнителната мастика се използва за запълването на по-големи и по-дълбоки пукнатини на повредената изолация, преди използването на CRP.

Забележка: За повреди с размери над 150mm x 150mm е необходимо да се използва нов маншон.

Полипропиленови продукти за ремонт на изолация

Продукти за ремонт и противокорозионна защита на тръбопроводи

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Продуктите на Canusa за ремонт на тръбопроводи с полипропиленова изолация осигуряват изключителна адхезия механична устойчивост при тръбопроводи с висока работна температура. Лепенката има същата уникална основа от омрежен полипропилен и модифицирано полипропиленово лепило, както при термосвиваемия маншон GTS-PP на Canusa. Стопяемият стик е също направен от полипропилен за максимална съвместимост.  Това позволява съместимост между продуктите, предлагани от Canusa.

Свойства и предимства

Продуктите за ремонт на изолация на тръбопроводи на Canusa предлагат гъвкавост при монтажа, имат отлична адхезия към стоманата и са съсвместими с тръбопроводната изолация. Canusa е разработила термоустойчив епоксид, който се използва в комбинация с полипропиленовия стопяем стик, и/или лепенката за малки или по-големи ремонти на изолацията.

Лепенка за ремонт на изолацията (CRP-PP)

CRP-PP се състои от основа  от омрежен полипропилен, покрита с модифицирано полипропиленово лепило. Лепенките са предварително нарязани за по-лесен монтаж на място. Инсталираната лепенка защитава повърхността от влага и корозия и е устойчива на износване и изместване по време на монтажа на тръбата и по време на експлоатацията.
Келмапласт България

PP Сопяем стик

PP Стопяем стик се използва за запълване на по-големи участъци с нарушена изолация преди да се сложи лепенка, или за ремонт на по-малки участъци. Веднъж нанесен, стопяемият стик осигурява максимална защита от корозия и износване, по време на строителството и експлоатацията на тръбопровода.

Епоксид/Грунд (Р)

Полипропиленовият епоксид/грунд действа като първи слой на противокорозионна защита за по-големи ремонти, когато повредената повърхност достига до стоманата. Уникалната му технология на вулканизация осигурява равномерна дебелина преди да бъде нанесен стопяем стик и/или лепенка.

Забележка: За повреди с размери над 150mm x 150mm, е необходимо да се използва нов маншон.

Canusa Е Грунд

Вулканизиращ епоксид за максимална трислойна противокорозионна защита

Описание: Canusa Е Грунд е специално разработен 100% плътен (неразтворим), двукомпонентен епоксид.
Препоръчително използване: Като грунд в трислойна изолационна система за максимална противокорозионна защита на заварени на място съединения на стоманени тръби. Използването на доказания метод на Canusa за вулканизиране на Е грунда към стоманата позволява на монтажника да пре-инспектира съединението преди монтажа на маншона. Това дава увереност, че тръбата е напълно защитена и няма да бъде изложена на корозионни замърсители по време на инсталирането на маншона.
Цвят: Черен
Обемна плътност: 100%
Теглова плътност: 100%
Съотношения на смесване (обемно) – 4 части основа към 1 част смола

(теглово) – 6,1 части основа към 1 част смола

Покритие: 5,3 кв.м/литър. Това покритие е при дебелина 0,15 милиметра и приемайки 20% загуби.
Специфична тежест: Е Грунд Основа – 1,58 ± 0,03 (ASTM D 1475)

Е Грунд Смола – 1,04 ± 0,02 (ASTM D 1475)

Вискозитет: Е Грунд Основа – 14 000 ± 2 000 cps при 60оС, шпиндел #7 при 10rpm

Е Грунд Смола – 30 ± 3 секунди (ASTM D1200)

Стандартна дебелина: 0,1 – 0,5 милиметра (100-150 микрона)
Брой покрития: Едно
Трайност на сместа: 20 минути при температура 23оС
Трайност на покритието: 3 години при 23оС, без излагане на пряка слънчева светлина. При по-високи температури трайността на покритието е по-малка.
Температура на възпламеняване: Е Грунд Основа – 93оС

Е Грунд Смола – 92оС

Разредител: Не се разрежда
Минимална температура на вулканизация: 10оС
Безопасност: Транспортирайте внимателно. Преди и по време на употреба прегледайте всички указания за безопасност на опаковката и кутиите, консултирайте се с инструкциите за безопасност на Canusa и следвайте всички местни наредби за безопасност. Опасно и смъртоносно при поглъщане; незабавно се обърнете за медицинска помощ при поглъщане. Избягвайте вдишване при възможност изпарения на разредител или боя, както и контакт на грунда с кожата или очите. Нанасяйте само при добре вентилирани условия и се уверете,че в помещението съществува вентилация. Винаги предприемайте мерки срещу възпламеняване и експлозии.
 

Canusa P Епоксид/Грунд

Вулканизиращ епоксид/грунд за тръбопроводи с висока работна температура

Описание: Canusa Р Епоксид/Грунд е специално разработен 100% плътен (неразтворим) двукомпонентен епоксид.

Препоръчително използване: Основно се използва като епоксиден грунд в трислойна изолационна система за максимална противокорозионна защита на заварени на място съединения на стоманени тръби или като защитен кожух в многослойна маншонна система. Използването на доказания метод на Canusa за вулканизация на Р Епоксид/Грунд към стоманата позволява на монтажника да пре-инспектира съединението преди монтажа на маншона. Това дава увереност, че тръбата е напълно защитена и няма да бъде изложена на корозионни замърсители по време на инсталирането на маншона.
Цвят: Черен
Обемна плътност: 100%
Теглова плътност: 100%
Съотношения на смесване (обемно) – 4 части основа към 1 част смола

(теглово) – 5,3 части основа към 1 част смола

Покритие: Виж другата страница.
Специфична тежест: Р Епоксид/Грунд Основа – 1,40 ± 0,03 (ASTM D 1475)

Р Епоксид/Грунд Смола – 1,06 ± 0,02 (ASTM D 1475)

Вискозитет: Р Епоксид/Грунд Основа – 43 000 ± 12 000 cps при 40оС (ASTM D2196)

Р Епоксид/Грунд Смола – 750 - 1 200 cps (ASTM D2196 при 25оС)

Стандартна дебелина: 0,1 – 0,5 милиметра (100-150 микрона)
Брой покритя: Едно
Трайност на сместа: 20 минути при температура 23оС
Трайност на покритието: 3 години при 23оС, без излагане на пряка слънчева светлина. При по-високи температури трайността на покритието е по-малка.
Разредител: Не се разрежда
Минимална температура на вулканизация: 10оС
Безопасност: Транспортирайте внимателно. Преди и по време на употреба прегледайте всички указания за безопасност на опаковката и кутиите, консултирайте се с инструкциите за безопасност на Canusa и следвайте всички местни наредби за безопасност. Опасно и смъртоносно при поглъщане; незабавно се обърнете за медицинска помощ при поглъщане. Избягвайте вдишване при възможност изпарения на разредител или боя, както и контакт на грунда с кожата или очите. Нанасяйте само при добре вентилирани условия и се уверете,че в помещението съществува вентилация. Винаги предприемайте мерки срещу възпламеняване и експлозии.

HBE-95 – Brush Grade

Високонадежден епоксид, наносим с четка

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

HBE-95 е изключителна повърхностна изолация, разработена за разрешаването на специфични производствени задачи, като са комбинирани уникалните качества на епоксид и патентовани вулканизиращи технологии.

HBE-95 е 100% плътна, двукомпонентна епоксидна защитна система, която е специално разработена за външна изолация, наносима директно върху стоманата, за защита на челно заварени тръбни съединения, кранове и фитинги, като подобрител или система за ремонт на основната изолация.

Основно приложение

Защитно покритие на подземни или надземни тръбопроводи. Използва се като противокорозионно и абразивоустойчиво покритие, което се нанася директно върху металната повърхност и за ремонт на тръбопроводна изолация и челно заварени съединения. Използва се и като материал за подобряване на изолацията. Идеален е за изолиране на кранове, фитинги и колена.

Свойства и предимства

 • Здравина при единично покритие
 • Нанася се и се вулканизира при широка температурна амплитуда
 • Безопасно за околната среда
 • 100% плътност, не съдържа летливи органични компоненти
 • Превъзходна адхезия към зачистена с пясъкоструй стоманена повърхност, идеално противокорозионно покритие за тръбопроводи.
 • Максимална адхезия към битумни покрития, идеален за ремонт на битумно изолирани тръби.
 • Устойчив на механични и химически повреди
 • Устойчив на катодно нарушаване на изолацията при работна температура до 95оС.
 • Лесно наносим с четка или валяк.

 

Технически данни

 • Изолация

Епоксид

 • Втвърдяване

100%

 • Теоретично покритие
 • 1,0mm – m2/l

 • Стандартна дебелина на слоя
 • >0,5mm

 • Температура на възпламеняване
 • >95оС

 • Съотношение на смесване (обемно)
 • 3 части основа : 1 част смола

Диаграма на вулканизация на HBE-95 –Brush Grade Келмапласт България

HBE-HT

Високонадежден епоксид за високотемпературни работни режими

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

HBE-95 е изключителна повърхностна изолация, разработена за разрешаването на специфични производствени задачи, като са комбинирани уникалните качества на епоксид и патентовани вулканизиращи технологии.

HBE-95 е 100% плътна, двукомпонентна епоксидна защитна система, която е специално разработена за предпазване на тръбопроводи, работещи при по-високи температури. Това покритие може да се нанася с четка или спрей.

Основно приложение

Защитно покритие на подземни или надземни тръбопроводи. Използва се като противокорозионно и абразивоустойчиво покритие, което се нанася директно върху металната повърхност и за ремонт на тръбопроводна изолация и челно заварени съединения. Използва се и като материал за подобряване на изолацията. Идеален е за изолиране на кранове, фитинги и колена.

Свойства и предимства

 • Здравина при единично покритие
 • Нанася се и се вулканизира при широка температурна амплитуда
 • Безопасно за околната среда
 • 100% плътност, не съдържа летливи органични компоненти
 • Превъзходна адхезия към зачистена с пясъкоструй стоманена повърхност, идеално противокорозионно покритие за тръбопроводи.
 • Максимална адхезия към битумни покрития, идеален за ремонт на битумно изолирани тръби.
 • Устойчив на механични и химически повреди
 • Устойчив на катодно нарушаване на изолацията при работна температура до 130оС.
 • Лесно наносим с четка, валяк или гореща безвъздушна спрей система.

Келмапласт България  

Технически данни

 • Изолация
 • Фенол Епоксид

 • Втвърдяване
 • 100%

 • Теоретично покритие
 • 1,0mm – m2/l

 • Стандартна дебелина на слоя
 • >0,5mm

 • Температура на възпламеняване
 • >120оС

 • Съотношение на смесване (обемно)
 • 3 части основа : 1 част смола

Диаграма на вулканизация на HBE-95 –Brush Grade

SupersealTM

Защитен маншон за изолирани тръбни съединения

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Маншонът SupersealTM на Canusa е висококачествен термосвиваем продукт за защита на вече изолирани тръбни съединения. Той е специално разработен за тръби и кожуси и е направен от полиетилен с висока плътност за локално подгряване, където има високо почвено налягане и движение на тръбата.

Свойства и предимства

Дълготрайна херметична защита

Веднъж монтирани, продуктите SupersealTM имат изключителен структурен интегритет и осигуряват на повърхността устойчива защита срещу механични и химически въздействия. Висококачествената омрежена основа има голяма механична устойчовост, необходима за среда на силен натиск. В комбинация с високоустойчивото лепило, SupersealTM осигурява изключителна защита срещу почвеното налягане, температурните цикли и деформации и дава дълготраен защитен ефект.

Бърз и надежден монтаж

Продуктите SupersealTM се предлагат в три различни варианта за гъвкавост при монтажа.

 1. Патентованата единична конфигурация (К) включва предварително фабрично закрепена затворна лента, която позволява бърз и надежден монтаж на място.
 2. По-голямата увивна лента (W) се предлага във формата на рулон, с отделни затворни ленти, което позволява да се наглася дължината на място. Тази гъвкавост води до намаляване на необходимите инструменти и по-малки разходи за труд.
 3. Цилиндричният (Р) маншон е уникално фабрично конфигуриран за бърз и надежден монтаж на място. Маншонът се доставя в херметически затворена чанта, за да се предпази от замърсяване.

Келмапласт България  

Гарантирани характеристики

Всички продукти SupersealTM отговарят на задължителните изисквания на европейския стандарт EN489 за локално подгряване, като напълно е тестван и одобрен от независими организации. Продуктите са преминали щателния тест на почвено налягане (до 1000 цикъла) и тестовете за високо водно налягане (100 kPa, 40oC, 600h).

CSC Canusa SuperCase

Единичен термосвиваем кожух за запълване с пяна на място на предварително изолирани тръби

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

CSC е термосвиваем кожух за защита на предварително изолирани тръбни съединения (например зонално подгрявани тръби). CSC е комбинация от обвивка от омрежен полиетилен с висока плътност, с високоустойчиво на срязване и избелване лепило, осигуряващо висококачествена и надеждна система за защита и капсуловане на съединения. Като резултат на специфичния си дизайн, краищата на маншона прилепват преимуществено. Тази технология е идеална за запълване с пяна на място.

Свойства и предимства

Възможно най-здравата защита

CSC на Canusa е проектиран да осигурява ефективна и надеждна защита по всяко време. Това се постига благодарение на съсредоточаването на цялата здравина на омрежения кожух върху високоустойчвото лепило. CSC комбинира структурния интегритет на цилиндричен продукт и характеристиките на горещостопяемото лепило, което дава превъзходна устойчовост на почвено налягане, на абразиви и химикали, механичен натиск, налягането на пяната и температурни деформации. CSC съдържа също така и полиетиленови участъци с
Келмапласт България  
неомрежена структура, които подсилват отворите за запълване с пяна. Тези нововъведения на монтажниците позволяват бързо и лесно, с използването на традиционно оборудване и стандартни технологии, да се запечатат отворите за запълване с пяна със заваряеми или механични тапи.

Лесен монтаж

CSC на Canusa може да бъде инсталиран със стандартни пропанови горелки. Благодарение на основата от  омрежен полиетилен, кожухът може да издържи на нагряването, като се свива без да се повреди или изгори. Кожухът може да бъде съхраняван и транспортиран без опасност от повреди, дори и при високи температури (до 80оС). CSC ще запази формата си върху тръбата през цялото време на експлоатация.

Кратко време за монтаж

Canusa SuperCase е омрежен, цлиндричен, термосвиваем продукт, с уникално неомрежено полиетиленово подсилване. Благодарение на своя уникален дизайн, допълнителните свиваеми маншони от неомрежен полиетилен в краищата осигуряват плътно капсуловане. Това позволява тръбата да бъде положена веднага след запълването с пяна, което чувствително намалява времето за монтаж. Освен това, монтажът може да бъде направен в съответствие с увереността за качествено съединение всеки път. Възможно е да се инсталират термосвиваеми маншони SupersealTM в краищата на кожуха, ако е необходимо двойно запечатване на съединението.


Келмапласт България  

Гарантирани характеристики

Canusa SuperCase отговаря на задължителните изисквания на европейския стандарт EN489 за локално подгряване. Продуктът е преминал задължителният тест на почвена устойчивост (над 1000 цикъла) и изпитанията за водонепроницаемост при високо налягане и висока температура. Canusa SuperCase е напълно тестван съгласно EN489 и одобрен от германския институт FFI 

CSC-X Casing Joint System

Термосвиваем кожух за предварително запълнени с пяна и предварително изолирани тръби

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Напълно свиваемата система CSC-X е омрежен термосвиваем кожух за защита на съединения от предварително изолирани тръби. Продуктът се използва заедно с предварително запълнени с пяна тръби и предварително изолирани тръбни съединения. CSC-X е комбинация от външен слой от омрежен полиетилен с висока плътност и високо устойчиво на механични повреди лепило и осигурява висококачествена и надеждна защита на съединения. Предлага се и тънък слой/филм (WC) за допълнително капсуловане на съединението. Canusa може да достави и преоразмерени PUR кожуси за различни тръбни съединения.

Свойства и предимства

Възможно най-здравата защита

Напълно свиваемата система CSC-X е разработена да осигугурява ефективно и надеждно капсуловане по всяко време. Това се постига благодарение на концентрирането на цялата здравина на плътната свиваема омрежена основа директно върху високо устойчивото на механични повреди лепило. Тъй като не се допускат изпитания с въздух под високо налягане на предварително запълненото с пяна съединения,
Келмапласт България  
Canusa предлага тънкият филм (WC) като грунд директно върху пяната. Продуктите WC се предлагат на ролони и нарязани според необходимата дължина. Веднъж нанесен, филмът ефективно обгръща полиетиленовия кожух и полиуретановата пяна, за да осигури грундиращо покритие на изолацията на тръбното съединение.

Кожухът CSC-X запазва формата си по време на цялата експлоатация на тръбопровода. Комбинираното действие на стягащия натиск на кожуха и лепилото, заедно със свиващия филм (WC) дават изключителна устойчивост на почвено налягане, температурни цикли и деформации и осигуряват ефективна, дълготрайна защита, без използването на допълнителни термосвиваеми маншони в краищата на кожуха.

Кожух от омрежен полиетилен висока плътност (HDPE)

Напълно свиваемата система CSC-X се състои от плътна основа от омрежен полиетилен и осигурява повишена механична защита за пяната. CSC-X има 30% препокриване, с цел да се обгърнат всички профилни неравности, характерни за пяната. Краищата са с фаски, за да се намали цялостният профил на кожуха и за по голяма устойчивост на почвено налягане.

Келмапласт България  
Кратко време за монтаж

CSC-X е уникален, двукомпонентен, напълносвиваем, цилиндричен кожух. Благодарение на своя дизайн отпада необходимостта от монтажа на допълнителни, неомрежени маншони в краищата на кожуха.

Гарантирани характеристики

Продуктът е преминал задължителният тест на почвена устойчивост (над 1000 цикъла).

Canusa SuperStop - CSS

Тапа за запечатване на изолирани тръби

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения, и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.  

Описание на продукта

Canusa SuperStop – CSS е термосвиваема тапа за изолирани тръби. CCS е направена от специално разработен, омрежен полимер, комбиниран с високо температурно лепило, което осигурява висококачествена защита на изолираните тръби.

Свойства и предимства

Водонепроницаемо запечатване

CSS е разработена, за да осигури водонепроницаемо запечатване, и да не допусне досъпа на вода до откритата изолация около завареното съединение. При нагряване CSS се свива към профила на изолираната тръба, като същевременно лепилото се “разтапя” и прилепва към кожуха и тръбата. За да се осигури цялостна защита на изолиращата пяна, е необходимо CSS да бъде монтирана и в двата края на тръбата.

Защита на изолацията

CSS може да бъде фабрично монтирана на изолирана тръба. Веднъж монтирана тапата предпазва тръбата при транспортиране и съхранение. При експлоатация, CSS предпазва от достъп на вода до изолацията, в случай на теч от съединението. При теч по дължината
Келмапласт България  
на тръбата, тапата ограничава разпадането на изолацията, до дължината на тръбата. Това значително намалява разходите за ремонт.

Широк диапазон от размери

Canusa SuperStop – CSS се предлага в широк диапазон от размери, за да се използва при повечето тръби/кожуси комбинации.


Келмапласт България Лесен монтаж

Canusa SuperStop – CSS се монтира бързо и лесно.  При нагряване продуктът бързо се свива към профила на краищата на тръбата. CSS се предлага с предварително нанесено лепило, което спестява време при монтажа.

Canusa SuperStop – CSS2

Тапа за запечатване на изолирани тръби

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Canusa SuperStop – CSS2 е термосвиваема тапа с два изхода за сдвоени изолирани тръби. CCS2 е направена от специално разработен, омрежен полимер, комбиниран с високо температурно лепило, което осигурява висококачествена и надеждна защита на изолирани сдвоени тръби тръби.

Свойства и предимства

Водонепроницаемо запечатване

CSS2 е разработена, за да осигури водонепроницаемо запечатване и да не допусне досъп на вода до откритата изолация около завареното съединение. При нагряване CSS2 се свива към профила на изолираната тръба, като същевременно лепилото се “разтапя” и прилепва към кожуха и тръбата. За да се осигури цялостна защита на изолиращата пяна, е необходимо CSS2 да бъде монтирана и в двата края на тръбата.

в двата края на тръбата.

Защита на изолацията

CSS може да бъде фабрично монтирана на изолирана тръба. Веднъж монтирана, тапата предпазва тръбата при транспортиране и съхранение. При експлоатация CSS предпазва от достъп на вода до изолацията в случай на теч от съединението. При теч по дължината
Келмапласт България  
на тръбата, тапата ограничава разпадането на изолацията до дължината на тръбата. Това значително намалява разходите за ремонт.

Широк диапазон от размери

Canusa SuperStop – CSS2 се предлага в широк диапазон от размери, за да се използва при повечето тръби/кожуси комбинации. Тъй като CSS2 е термосвиваема, един размер може да бъде използван за няколко комбинации тръба/кожух.

Лесен монтаж

Canusa SuperStop – CSS2 се монтира бързо и лесно.  При нагряване продуктът бързо се свива към профила на краищата на тръбата. CSS2 се предлага с предварително нанесено лепило, което спестява време при монтажа.

CanusaWrapTM

Двукомпонентен защитен ролон със оделен затвор

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

CanusaWrapTM е увиен маншон с отделен затвор, за противокорозионна защита на подземни и надземни тръбопроводи. Продуктът се доставя на ролони и се състои от основа от омрежен полиолефин, покрита с термоактивно лепило. Веднъж монтирана, системата ефективно обвива и предпазва стоманените повърхности и повечето тръбопроводни изолации, включително полиетиленови и битумни покрития.

Свойства и предимства

Дълготрайна противокорозионна защита

CanusaWrapTM осигурява изключителна защита срещу катодно нарушаване на изолацията, гарантирайки дълготрайна противокорозионна защита. Висококачествената основа от омрежен полиолефин, в комбинация с широк спектър от лепила, може да бъде използвана за нормална и силно агресивна среда. Веднъж монтиран CanusaWrapTM дава структурен интегритет на безшевна тръба и надеждно защитава повърхността от механично и химическо въздействие.

Монтаж според нуждите на място

Тъй като CanusaWrapTM се доставя на ролони, може да бъде отрязана на място необходимата според случая дължина и да се изолират
Келмапласт България  
тръбопроводи всякъкъв диаметър. Тази гъвкавост намалява разходите за инвентар и за труд. CanusaWrapTM се предлага и във вид на силносвиваема изолация, за защита на релефни съединения. За допълнителна информация – каталога на Canusa или се консултирайте с представителя на фирмата.

Лесен монтаж на място


Келмапласт България  

CanusaWrapTM може да бъде монтиран бързо и лесно при всякакви условия. Тъй като не се изисква грундиране специално оборудване, продуктът се монтира бързо и се пестят разходи за труд. CanusaWrapTM и затворът се предлагат и в жълт цвят с термохромов индикатор и патентован отвор, чрез който визуално се потвърждава оптималния монтаж.

Wrapid SleeveTM

Еднокомпонентен зашитен маншон с предварително прикрепен затвор

Canusa-CPS е водещ производител на специални тръбопроводни изолации, които се използват повече от 30 години за уплътняване и противокорозионна защита на тръбопроводни съединения и други повърхности. Висококачествените продукти на Canusa са произведени според най-високите стандарти за качество, в конфигурации, които са съобразени с вашите специфични проектни приложения.

Описание на продукта

Wrapid SleeveTM на Canusa е еднокомпонентен увивен маншон, предназначен за противокорозионна защита на подземни и надземни стоманени тръбопроводи. Wrapid SleeveTM се състои от основа от омрежен полиолефин, покрит с термоактивно лепило, което ефективно прилепва към стоманени повърхности и повечето тръбопроводни изолации, включително полиетиленови и битумни покрития.

Свойства и предимства

Бърз и надежден монтаж

Wrapid SleeveTM има патентована еднокомпонентна система, която включва предварително прикрепен към маншона затвор. Тък като затворът е фабрично поставен, лесно се постига бърз и надежден монтаж на място. Wrapid SleeveTM се предлага с широка гама лепила, подходящи за различни работни температури и почвени условия. За оптимизиране на монтажа продуктите Wrapid SleeveTM се предлагат с жълта полиетиленова основа, която съдържа термохромен индикатор. Тези маншони се предлагат с жълт или патентован непрозрачен затвор.

Дълготрайна противокорозионна защита

Келмапласт България Wrapid SleeveTM осигурява изключителна защита срещу катодно разрушаване на изолацията, което дава ефективна и дълготрайна противокорозионна защита. Висококачествената основа от омрежен полиолефин, в комбинация с широк спектър от лепила, може да бъде използвана за нормална и силно агресивна среда. Веднъж монтиран, Wrapid SleeveTM дава структурен интегритет на безшевна тръба и надеждно защитава повърхността от механично и химическо въздействие.

Пести време и пари

Благодарение на уникалната конструкция на Wrapid SleeveTM, е необходимо по-малко време за пренасяне, позициониране и монтаж. Тези предимства позволяват бързо, лесно и пълно монтиране на маншона при нагряване. Не са необходими допълнителни скъпоструващи грундове. Това съкращава времето за монтаж и разходите за труд, като дава по-висока производителност. Wrapid SleeveTM се предлага и в силно свиваем вариант, за изолиране на релефни съединения. За повече информация проверете каталога на силносвиваемите продукти.